Akrep Burcu

Güneş bu burca 24 Ekim’de girip 22 Kasım tarihine kadar kalır. Bu burcun dostu İkizler, düşman burcu Kova burcudur. Yıldızı Mirrih, tabiatı sudur. Mirrih yıldızının dost yıldızı Zühre, düşman yıldızı Utarid ve Kamer’dir. Akrep burcunun tahtı tesirinde doğanlar Mirrih yıldızının gizli ve esrarlı tesiri altındadırlar. Bu sebepten çok çalışkan insanlar arasına girerler. İrade ve tahammül kudrederi emsalsizdir.

Kendi kendilerini yetiştirerek hayata hazırlayan ve çok fakir iken sonradan zengin olan, büyük işler kuran insanlar hep bu burçtan doğan insanlardır. Bir işe başlamak hususunda biraz geç karar verirler. Fakat bir kere o işi muvaffakiyetle sona erdireceklerine akıllan yattı mı artık o işe olmuş bitmiş nazarıyla bakılmalıdır. Zira azim ve sebatları sayesinde tuttuklarını koparan insanlardır.

Otoriterdirler. Her hususta kendi fikir ye düşüncelerini dinlenmesini isterler. Ve bunda çoğu defa muvaffak olurlar. Çok hiddetli bir mizaca maliktirler. Haksızlığa tahammülleri yoktur. Bir kere hiddete kapıldılar mı onları kolay kolay teskin etmek mümkün değildir.

Onların düşmanlığını kazanmak hakikaten bir felakettir. Kinci insan oldukları için bir gün mutlaka intikamlarını alırlar.

Onlarla dost geçinmek, kinlerini kazanmamak akıllılık olur. Aşk hayatları ateşli ve ihtiraslıdır. Sevdikleri kimseye şefkatten ziyade haris bir sevgi ile bağlanırlar. Aşkları kuvvetli ve devamlı olur.

Kalplerini verdikleri kimseleri ölünceye kadar unutmazlar. Ve onlara derinden bağlanırlar. Sevgilerinin ihanetine tahammülleri yoktur. Zaten böyle bir hareketi hiçbir zaman affetmezler. Evlilik hayatında onlarla mesut bir yuva kurmak isteyenler, izzet-i nefislerini incitecek söz ve hareketlerden çekinmelidirler.

Mars (Merih, Mirrih) Yıldızı

Mirrih yıldızlarının tesirinde olanların mümeyyiz vasıfları: Mirrih demek, şecaat, neşat, hiddet, gazab, kuvvet, inat, ihtiras, sefahat, riyaset demektir. Ekseriya büyük askerler bu yıldız mensupları arasından çıkar. Mirrihlilerin yüzlerinde keskin hatlar, çekik yüz, adalelerin üzerinden zaviye ve köşelerini belli eder şekilde gergin etler, kırmızı yağız çehre, yüz, bir kare içine resmedilebilir şekildedir. Çok zinde ve hareketli, umumiyetle baş küçük, yüksek ve geniş şakaklı alın, kolayca kapanan geniş kirpikler, açık ve cüretkar ve sert bakışlı gözler, adalı yanaklar, çıkık elmacık kemikleri, kanatlan açık burun, alaycı bir ağız, dört köşe bir çene, adali ve kısa bir boyun, geniş omuzlar, ileri çıkık göğüs, kuvvetli ve haşin ses, cesaretli yürüyüş, zindelik, irade, düşüncesiz hareketler, çabuk kızan bir mizaç, müsamahasızlık, hoyrak kaba bir mertlik, açık yüreklilik, vücut iri, bünyesi kuvvetli olur. Saçları kola rengindedir. Dişleri kısa ve çoğunlukla testere şeklindedir. Çok yer, obur, ayyaş ve kavgacı olurlar, Harpte cesur, cefakâr, çevik, zeki, atılgan, intikamcı, servet ve semâna, ezvak-ı adiyyeye düşkün insanlardır.

Ahlakları

Bu yaratılıştaki insanlarda iyilik de, fenalık da ihtiras halindedir. Oyunları kavgaya benzer. Aşka düşkündürler, Aynı zamanda cesur ve şiddetlidirler. Büyük, devamlı ve sadakatli aşk duyarlar, Gayet kıskançtırlar. Aşkta daima tahakküm etmeye meyilleri vardır. Kendilerini sevdirmeyi bilirler. Fakat ihanetleri hiç affetmezler. Bilhassa ihaneti gördükten sonra daha da haşin ve kaba olurlar. Mirrihliler ekseriya aşk izdivacı yaparlar. Koca ve kanlarına ihtirasla bağlanırlar. Bilhassa ailelerine karşı çok düşkün ve kıskançtırlar. Aile hayatları gürültülü geçer.

Çocuklarına karşı da şiddetli muhabbet duyarlar. Çok zaman çapkınlıktan da kurtulamazlar. İhtiraslı kumarbazlar bu yıldızın tesiri altında doğanlar arasından çıkar.

Mirrih yıldızı dünyadan yedi defa küçüktür. Güneşten uzaklığı 228 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 687 gündür. Hareket devranıyesi 24 saat 37 dakikadır, Madeni bakırdır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.