Başak Burcu

Güneş bu burca 24 Ağustos’ta girip 23 Eylül’e kadar kalır. Bu burcun yıldızı Utarid’dir. Başak burcunun tabiatı topraktır. Bu burcun dostu Akrep, düşman burcu da Yay burcudur. Utarid yıldızı hakkında İkizler burcuna kâfi derecede bilgi verildiği için burada tekrarından sarf-ı nazar olundu.

Başak burcunun tesiri altında doğanlar çok becerikli, çalışkan ve kafaları işleyen kimselerdir, işlerine ve kanaatlerine sıkı sıkı bağlıdırlar. Gayet muntazam bir hayat sürmeyi ve metotla çalışmayı severler. Kuvvetli bir aklı selime ve işlek bir zekaya sahiptirler. Tenkit kabiliyetleri çok yüksektir. Fakat bunun çok defa pek sert ve adeta karşılarındaki™ kıracak şekilde yaparlar. Bu yüzden de kendilerine düşman kazanırlar.

Mütecessistirler. Etrafında olan bütün şeylerden haberdar olmak için bütün dikkat ve gayretlerini sarf ederler. Menfaatlerine derecesiz bağlıdırlar. Ufak bir menfaat uğrunda en kıymetli dostluk bağlarını yıkmakta beis görmezler. Sıhhatlerine de pek düşkündürler. En ehemmiyetsiz bir rahatsızlık hissetseler, bunu gözlerinde büyülterek doktor doktor gezip dertlerine derman ararlar. İçlerinden çoğunun ticaret istidadı fazladır. Fakat ekseriya başlı başına bir iş kurmaktan ziyade ortaklıkla çalışmayı tercih ederler. Memuriyet hayatında da şeflik yapamazlar. Bir müdür muavinliği onları daha ziyade memnun eder. Güzel sanatlara karşı istidatları pek yoktur. Bununla beraber güzel şeyleri severler. Zevkleri yüksektir. Fevkalade şanslı insanlardır. Bilhassa aşk hayatında çok talihlidirler.

Onlara aşık olan kimseler bir daha kendilerini onların tesirinden kurtaramazlar.

Evlilik hayatında da eşlerine kendilerini sevdirmesini bilirler. Kurdukları yuvada mesut yaşamasını becerirler.

Utarid yıldızına mensup olanların ahlak ve seciyeleri
Bir beyzî içinde resmedilebilecek derecede armudî bir yüz, yumuşak ve düz etler buğday ten, narin ve düzgün bir vücut, ince ve nazik adaleler, çevik ve maharetli eller, daima yaşından daha genç görünen bir tip, manalı, nafiz, keskin koyu kestane rengi, canlı ve müteharrik gözler, uzunca, zayıf ve büküntülü düz ve ucu sivri bir burun, kanatlan ince ve uçları yukarı ağız, ince, düzgün ve güzel dudaklar, köşeli çene, uzun ve ince boyun, canlı yürüyüş, süratli konuşma, şen ve sevimli ses, mülayemet, nezaket, sabırsızlık, etrafındaki lerle hüsnü münasebet ve muaşeret, sevimli ve latifeci, müteşebbis, büyük zihin açıklığı ve işleyen, nafiz, kurnaz ve keskin zeka ve istiğna, utaridlilerin boylan uzunca, gözleri de çukurcadır. Şen ve bir fenalık düşünmüyorlarsa güler yüzlüdürler. Saçları pek koyu kestane renginde ve kıvırcıktır. Kendileri kibar yapılı, geniş omuzlu ve sağlam vücutludurlar. Bu yıldızın tahtı tesirinde doğanlar iyiye yakın olduklan zaman iyi, kötüye yakın olduklan zaman da kötü olurlar. Ediptirler. Fehim ve feraset, nutuk ve belagat, nakış ve kitabet, taharet, rifk, dikkat, zeka, hüner, hile ve hıyanet mümeyyiz evsaflarındandır. -Ekseri muharrirler Utarid yıldızının tesiri altında bulunan kimselerdir. Utaridler suhuletle yalan söyleyebilirler ve yanlış bir adımdan maharetle kendilerini kurtarabilirler. Beliğul kelam, fasıhül lisandırlar. Cahil olanları gevezedirler. İyi yalancı, hilekar, dessas, muğfıldir. Büyük hırsızlar bu yıldızın fena tesiri altında yetişenler arasından çıkar. Her türlü iyiliğe kabiliyetli olduğu kadar her türlü fenalığa da müsteid ve kabiliyetli olurlar. Sözleri düzgün olduğu kadar ani teşbihler ve misaller getirmeye muktedirdirler.

İstiklali severler, her türlü ulum ve fünunu tahsile muktedirdirler. Çok açık zihinli olurlar. İhtiraa, esrarı keşfe, riyaziyeye müsaittirler. El işlerine ehildirler, istediklerini yapabilirler. Kendilerini sıfırdan azami namütenahiye kadar yetiştirebilirler. Sanatkar olmaktan ziyade fen adamıdırlar. Ticarete de büyük istidatları vardır. Kendileri becerikli, zeki, çevik, şen, mahir, işgüzar, beliğ oldukları gibi muhibbi fen dahi olduklarından iyi makinist ve mühendis olabilirler. Bu yıldız mensupları kendilerini herkese sevdirmesini bilirler ve sevdirirler.

Utarit yıldızı dünyadan 18 defa küçüktür. Güneşe uzaklığı 58 milyon kilometredir. Güneşin etrafındaki devir müddeti 89 gündür. Hareket-i devrariyesi 24 saat beş dakikadır. Madeni civadır.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.