Boğa Burcu

Güneş Boğa burcuna 21 Nisan’da girer ve 21 Mayıs tarihine kadar kalır. Bu burcun yıldızı Müre, tabiatı topraktır. Boğa burcunun dostu Yengeç burcudur. Tabiatı toprak olanlar tabiatı su olanlarla çok yakın ve samimi birer dost olurlar.

Bu burcun tesiri altında doğanlarda en göze çarpan nokta aşın derecede inatçı olmalarıdır. Onlar inatlarında bazen hayatlarını bozacak kadar ileri giderler. Maziye ve mevcut kıymetlere bağlılıkları fazladır. Her şeyin olduğu gibi kalmasını isterler. Sabırlıdırlar. Tayin ettikleri hedefe ulaşmak hususunda her türlü güçlük karşısında sebat etmesini bilirler.

İhtiyatlı, vefakâr ve sebatkârdırlar. Kendilerinde takip fikri çok yüksektir. Bir işe başladılar mı sonunu almadan ellerinden bırakmazlar. Ekseriyetle güzel yüzlü olurlar, içlerinden bazıları egoisttirler. Bu burcun tesirinde doğanlar çok kere oburluk derecesinde boğazlarına düşkün olurlar. Boğa burcunun tesiri altında doğmuş kadınlar umumiyetle kavgacı ve kıskanç olurlar. Fakat güzel oldukları için her zaman sevimlidirler. Esasen bu burçta doğanlar aşkta sevilmeyi sevmeye tercih ederler. Kadın veya erkek, eşleri onların sabrını tüketmemek ve yaşayış tarzlarına müdahale etmemek şartıyla evlendikleri zaman iyi bir hayat arkadaşı olurlar. Talihleri her zaman kendilerine yar olmaz ama inat ve sebatları onları müşkül durumlardan kurtarır. Fakat yine de kendilerini tehlikeli maceralara atmaktan çekinmezler. Güzel sanatlara karşı istidatları fazladır. Girdikleri herhangi bir sanat şubesinde büyük muvaffakiyetler kazanırlar. Çünkü yaratılışları onları sanata ve bilhassa ressamlığa veya heykeltıraşlığa sevk eder. Konuşkan değildirler. Herhangi bir mecliste ilk olarak söze başlamaktan çekinirler. Başkalarının söyledikleri sözlere cevap vermeyi tercih ederler. Sıkılgan olmamakla beraber pek de girgin sayılmazlar. Ama sevdikleri insanlar arasında güzel konuşur ve neşelenirler.

Venüs Yıldızının Mümeyyiz Vasıfları
Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı ay, düşman yıldızı Zühal’dir. Bu yıldızın büyüklüğü dünya kadardır. Güneşe uzaklığı 108 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 225 gündür. Her burçta 24 gün kalır. Madeni demirdir.

Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balıketi, ten rengi pembemsi beyaz, yüz yuvarlakça bir beyzi içme resmedilebilir. Güzel bir alın, kısa kirpikler, berrak gözler, kısa kaşlar, tatlı ve şehvetli nazarlar, fiisunkâr gözler, düz ve zarif yürüyüş, latif bir ağız, yüzün kemikleri hiçbir kısmında görünmez, geniş ve çekici kalçalar, dans eder gibi neşeli ve şehvetengiz hareketler, daima kaynayan bir vücut, Zühre yıldızı mensupları Müşteri yıldızının mensuplarının eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah, parlak hafif dalgalı, ne uzun, ne de kısadır. Eğer Zühre şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam, yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz, muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak, boğaz basık, karın mütenasip, kalçalar biraz kabarıkça, eller ve ayaklar ufaktır. Zühre mensuplarının mümeyyiz vasıfları: Mülayemet, rikkat, sevdaperverlik, ferah eğlence ve zevke düşkünlük, güzel bir suret, sevimli bir yüze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Büyük musikişinaslar ekseriyetle Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Hüzzam faslı Zühre yıldızından doğar.

Ahlakları
Bu yıldıza mensup olanlar, halûk, sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen, servet ve sârnâna aşık, kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf, şehvetperest, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut, çalışmaya heveskâr, muhabbete sabredemeyen, raks, ziyafet ve musikiyi seven insanlardır. Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkâr ve iyi bir musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatları zayıftır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsî cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Ahbap canlısı, sevimli, tatlı, hassas, muhabbetkâr, şeker gibi insanlardır. Ekseriya müsrif olurlar. Asla hasud değildirler, her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil, sevilerek evlenirler. Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.

Bu yıldız mensubu bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla, sevgi ile hatırlar.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.