Kova Burcu

Güneş bu burca 21 Ocak’ta girip, 19 Şubat tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı havadır. Dost burcu Akrep’tir. Bu burcun yıldızı Zühal’dir. Bu burcun tesiri altında doğanlar gayet cerbezeli ve girgin olurlar. O kadar güzel konuşmasını bilirler ki bu tatlı dilleriyle kandıramayacakları kimse yoktur. Onlarla bir münakaşaya girişmek daima tehlikelidir. Zira güzel ve mantıkî söz söylemesini becermeleri sayesinde haksız bulundukları bir fikir münakaşasında dahi galip çıkmasını bilirler. Kısacası ikna kuvvetleri çok yüksektir. Konuşmalarının dinlenmesinden büyük bir zevk duyarlar. Hitabet en kuvvetli ve en zayıf taraflarıdır. Çünkü kendileri konuşurken herkesin dinlemesini istedikleri halde bir başkası konuşurken dinlemeyi hiç arzu etmezler. Şansları parlak, zekaları yüksektir, fakat ne yazıktır ki, bu zekalarım ilim ve fen sahasında nadiren kullanırlar. Çalışmaları hep afakî ve faydasız iş ve sahalara münhasır kalır. Bunun için de her sahada kolaylıkla elde enikleri başarıları yine kolaylıkla ellerinden kaçırırlar. Sevmekten ziyade sevilmekten hoşlanırlar fakat hissiz değildirler. Kör talihleri onları daima kendilerini sevmeyen kimselerle karşılaştırır. Evlilikte eşlerine söz hakkı tanımadıkları için aile hayatlarında kavga ve dargınlık eksik olmaz, fakat umumiyetle ahlakları iyi olduğundan bu dargınlıkların sonu hiçbir zaman kötü bir neticeye varmaz. Bu burçta doğanlar arasında boşanma olayları nadiren görülür. En iyi evlenmeyi terazi burcunda doğmuş bir kimse ile yaparlar.

Zühal (Satürn) yıldızının tesirinde olanların evsaf-ı mümevvizesi

Çıkıntılı, kırık kırık, keskin zaviyeli köşeli hatlar, yüz dört köşe, alın keskin ve köşeli, ciddi, nafiz ve kuvvetli, dışarı doğru kemerli ve ucu dışarı doğru burun dar ve sıkı ağız, kemikli elmacıklar, yüksek ve geniş omuz, kubbeli sırt, doğru kalçalar, zayıf fakat iri kemikli vücut, büyük, kol ve el, bacak ve ayaklar, esmer, kuru bir ten, uzun boy, ağır yürüyüş, başlan daima öne eğik, renkleri solgun, yüzleri hüzünlüdür. Cildleri esmer ve alelekser yağlıdır. Kemikler ağır, ses boğuk, başları uzunca, gözleri fersiz, biraz da dumanlı, dişleri siyah ve gayri muntazam, kirpikleri hemen daima birbirine karışık ve çok kere çalı gibidir. Sakal siyah ve seyrek, saçları siyah, donuk ve kalındır. Zühal’liler dünyaya meyus, ihtiyar ve yorgun gelirler. Nadiren gülerler.

Ferasetli ve akıllıdırlar. Nafiz bir zekaya maliktirler. Nasihatleri akilânedir. Teşebbüslerinde o kadar çok cüretkâr değildirler. Ağır, ciddi, soğuk ve mağmumdurlar. Muhakemesi ağır fakat kuvvetlidir. Az söz söyler, kuvvetli hafızaları vardır. Ulumu hafiyye ve mektumeye meraklıdırlar. İş ve zahmete sabır ile mukavemet ederler. Mağrur ve ikbalperesttirler. Ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. Sebatkâr, becerikli, karar sahibi ve ikbal düşkünüdürler. Sabırlı ve mütecessis olup yalnızlığı ve tenhayı severler. Bedbin, usul ve nizamata riayeti, icra-ı nüfuzu sever ve arzu ederler. Zengin olmayı da isterler, ziraate de hevesleri vardır. Zühal insanları vakar, terbiyeli, nafzülkelam ve sükuti kılar.

Ahlakları

Zühal’liler: İntizamperver, biraz alaycı ve kindar olurlar. Müfrit heyecanlar duymazlar. Mütealayı severler. Müdebbir, uzağı gören, cesur ve çalışkan kimselerdir. Toprağı severler. Mesken inşaasını, ağaç dikmesini resim yapmasını, yer altında çalışmayı severler. Ziyadan kaçarlar. Bütün düşünürler çoğunlukla bu yıldıza mensupturlar. Aşkta az fakat iyi severler, aşkları devamlı olur. Kuru flörtte becerikli değildirler. Kıskançlıklarını asla izhar etmezler. Kin ve intikamları şiddetli olur. Aşklarına ekseriya hissiyat ve muhakeme hakim olur. Hiçbir şeye kendilerini çok vermezler. Şehvetperesttirler. izdivaçta nadiren mesut olurlar. Ketum oldukları için sevdikleri tarafından anlaşılmazlar. Soğuk durdukları ve coşkunluklarını hiç göstermedikleri için şiddetli ve derin bir aşkla sevilmezler.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.