Terazi Burcu

Güneş bu burca 24 Eylül’de girip 23 Ekim’e kadar kalır. Bu burcun dostu Yay’dır. Tabiatı havadır. Yıldızı Zühre’dir.

Terazi burcunda doğanlar Zühre yıldızının tesiri altındadırlar. Bu yıldız onlara evvela güzellik, sonra da güzelliğe karşı derecesiz bir aşk ve anlayış kabiliyeti verir. İyi kalpli ve çok dürüst kimselerdir. Adaleti ve adil olmayı bir aşk derecesinde severler. Çok ve lüzumsuz konuşmayı sevmeyen insanlardır.

Hayatta mücadele gayretleri sonsuzdur. Doğduklarından itibaren ölünceye kadar bağlandıkları prensipler ve fikirler uğrunda savaşmaktan bir an dahi geri kalmazlar. Güzel ve temiz giyinirler. Zarif ve yüksek zevk sahibidirler. Rahatlarına pek düşkün olurlar. Hayatlarının devamlı surette huzur ve sükun içinde geçmesini isterler. Mizaçları sakin ve muvazenelidir. Bununla beraber arada fevkalade bir hiddet gösterdikleri de görülür. Fakat bu hiddetleri pek çabuk sönüp gider. Katiyyen kinci değildirler. Her girdikleri muhite kolaylıkla uymasını ve arkadaşlarla dostluklarını devam ettirmesini bilirler. En basit muhitte olduğu kadar, en kibar ve aristokrat muhitte de kendilerini rahat hissederler.

En hafif mizaçlı kimselerle arkadaşlık edebildikleri gibi en ağır başlı ve sofi kimselerle de dostluk kurmasını ve bunun devam ettirmesini mükemmelen başarırlar. Aşk hayatları harikulade güzel ve tatlı geçer. En geçimsiz eşlerle bile herkesin gıpta edeceği bir aşk ve evlilik hayatı kurmakta da emsalsizdirler. Kaynanaları ve diğer hısım ve akrabaları ile mükemmel surette geçinirler. Eşlerini Yengeç burcundan seçtikleri takdirde evlilik hayatları sonsuz bir saadet ve bahtiyarlık içinde geçer.

Zühre (Venüs) Yıldızının Mümeyyiz Vasıfları

Zühre yıldızının tabiatı topraktır. Dost yıldızı ay, düşman yıldızı Zühal’dir. Bu yıldızın büyüklüğü dünya kadardır. Güneşe uzaklığı 108 milyon kilometredir. Güneş etrafındaki devir müddeti 225 gündür. Her burçta 24 gün kalır. Madeni demirdir.

Bu yıldız altında doğanlarda hatlar yay gibi kavislidir. Vücut balıketi, ten rengi pembemsi beyaz, yüz yuvarlakça bir beyzi içme resmedilebilir. Güzel bir alın, kısa kirpikler, berrak gözler, kısa kaşlar, tatlı ve şehvetli nazarlar, fiisunkâr gözler, düz ve zarif yürüyüş, latif bir ağız, yüzün kemikleri hiçbir kısmında görünmez, geniş ve çekici kalçalar, dans eder gibi neşeli ve şehvetengiz hareketler, daima kaynayan bir vücut, Zühre yıldızı mensupları Müşteri yıldızının mensuplarının eşkaline pek ziyade benzerlerse de bunlar tatlı esmer olurlar. Saçları pek latif siyah, parlak hafif dalgalı, ne uzun, ne de kısadır. Eğer Zühre şiddetle tesir etmiş ise saçlar kıvırcık ve muntazam, yanaklar da gamzeli olur. Kaşlar keman gibidir. Dudaklar etli ve kırmızıdır. Ağız küçüktür. Dişler beyaz, muntazam ve pek güzeldir. Diş etleri kırmızıdır. Kollar yuvarlak, boğaz basık, karın mütenasip, kalçalar biraz kabarıkça, eller ve ayaklar ufaktır. Zühre mensuplarının mümeyyiz vasıfları: Mülayemet, rikkat, sevdaperverlik, ferah eğlence ve zevke düşkünlük, güzel bir suret, sevimli bir yüze sahip olmak ve iyi kalpliliktir. Büyük musikişinaslar ekseriyetle Zühre yıldızı arasından çıkarlar. Hüzzam faslı Zühre yıldızından doğar.

Ahlakları

Bu yıldıza mensup olanlar, halûk, sevimli ve herkese faydalı sözler söyleyen, servet ve sârnâna aşık, kadınlara karşı ziyadesiyle zayıf, şehvetperest, güler yüzlü, tatlı sözlü, mesut, çalışmaya heveskâr, muhabbete sabredemeyen, raks, ziyafet ve musikiyi seven insanlardır. Bazılarının tabiatında biraz yalancılık ve mürailik varsa da pek mükemmel sanatkâr ve iyi bir musikişinas olurlar. Riyaziyeye karşı istidatları zayıftır. Bu yıldıza mensup olanlar ilk nazarda şahsî cazibeleri ve sevimlilikleri ile göze çarparlar. Ahbap canlısı, sevimli, tatlı, hassas, muhabbetkâr, şeker gibi insanlardır. Ekseriya müsrif olurlar. Asla hasud değildirler, her şeyi pembe görürler. Lüksü severler. Parlağı sağlama tercih ederler. Bu yıldıza mensup olanlar nadiren dehaya yükselebilirler. Zühre mensupları aşkta pek makbul tiplerdir. Ekseriya güzel olup sürekli ve derin bir aşkla sevilirler. Sehhar ve büyüleyen bir cazibeleri vardır. Kendi aşklarında bazen sabit değildirler. Mütelevvin ve hercaidirler. Şehvetleri galiptir. Onları sevmek bazen tehlikeli ve felakettir. İzdivaçta ekseriya kendileri severek değil, sevilerek evlenirler. Mütekabil muhabbet olduğu takdirde izdivaçta mesut olurlar. Aksi takdirde bedbaht olurlar ve bedbaht ederler. Her şeyden ziyade kendilerini düşünürler.

Bu yıldız mensubu bir kadını seven, ondan çok zor ayrılır ve onu daima hasretle, iştiyakla, sevgi ile hatırlar.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.