Üst Menü

Google Adsense ve KDV Ödemeleri Hakkında Yorum

Google Adsense ve KDV

“Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir..” şeklindeki hüküm; 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasına, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile eklenmiştir.

Bu yasal düzenleme gereğince, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Seri No: 17 tebliği ile 25.10.1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu‘nun 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasında değişiklik yapılması sureti ile Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi mükellefi/mükellefleri ilk kez tanımlanmıştır. Bundan önceki Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde bu mükellef tanımına yer verilmemiştir. Bu itibarla bu mükellef tanımı 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe giren 7061 sayılı kanun ile vergi hukukuna girmiştir. 05.12.2017 tarihinden önceki vergi hukuku olaylarında bu mükellef tanımı yoktur, hukuken bu mükellef tanımının önceye etkili uygulanmaması gerektiği,

Ticari ikametgahı “Şişli Zincirlikuyu Kore Şehitleri Caddesi Çizik Han No:33 Kat:1 İstanbul” olan Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi’nin kurucu ortakları, 05.08.2005 tarihli 6362 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı üzere “Google International LLC” ve “Google Inc.” (15.11.2017 tarihli 9452 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlandığı üzere ünvanı Google LLC olarak değişmiştir) ünvanlı şirketler olup adresleri ve uyrukları ABD’dir.

Oysaki uyuşmazlığa ilişkin sözleşmenin tarafı olan ve reklam gelirlerini Türkiye’deki banka hesaplarına gönderen şirket “GOOGLE IRELAND LIMITED” şirketi olup, yukarıda belirtilen (ayrı tüzel kişiliklere sahip) “Google International LLC” ile “Google LLC” şirketlerinin aksine Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmamaktadır.

Bu nedenlerle;
Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayan (bunun aksine hukuki delil ve belge de bulunmayan) İrlanda merkezli “GOOGLE IRELAND LIMITED” şirketinden 7061 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 05.12.2017 tarihinden önceki dönemde internet ortamında elde edilerek Türkiye’deki banka hesaplarına gönderilen reklam gelirlerinin KDV’ye tabi olmaması gerektiği;

Aksinin kabulü halinde ise bu şirketin “Gordon House, Barrow Caddesi, Dublin, D04 E5W5, Dublin/İrlanda” adresli yurtdışı merkezli bir şirket olması ve yurtdışında yapılan tıklama gelirlerinin Türkiye dışında elde edilen gelirlerden olmasından ötürü Türkiye’de KDV’ye tabi tutulamaması ve KDV’nin sadece Türkiye’deki yurtiçi tıklama gelirlerine uygulanması gerektiği,

Ayrıca İrlanda merkezli bu şirketin diğer ülkelerdeki tıklamalardan elde ettiği gelirlerin KDV’si hakkında mükellefiyet sıfatının İrlanda devleti kanunlarına tabi olmasının, Türkiye hudutları içerisindeki tıklamalardan elde edilen reklam gelirlerinin KDV’sinin ise Türkiye kanunlarına tabi olmasının ve bu konudaki 10.08.2010 tarihli 27668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2010/729 Karar sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması‘ndaki çifte vergilendirme yasağı hükümlerinin göz önünde tutulmasının gerektiği düşünülmektedir.

KDV konusunda Google AdSense’in internet sitesindeki yardım sayfasında yer alan:

“Ödemelerinizi yerel para biriminizde alabilmenize rağmen, tüm ödemeler, İrlanda yasaları çerçevesinde kurulan bir şirket olan Google Ireland tarafından, Google ile yaptığınız anlaşmanın şartlarına uygun olarak yapılır. Sağlanan hizmetler karşı tarafın ödemesine tabi olduğundan, 2006/112/EC Konsey Direktifi’nin 196. Maddesine göre KDV, alıcı şirket olan Google Ireland tarafından karşılanacaktır.

Posta adresi İrlanda’da bulunan yayıncılar, Google’dan İrlanda’da geçerli KDV’yi tahsil etme yükümlülüğü altında olabileceğinden, söz konusu kuralın tek istisnası bu yayıncılardır. Daha fazla bilgi edinin

Başka sorularınız varsa lütfen bulunduğunuz yerdeki vergi uzmanlarıyla görüşün.”

Açıklaması da, internet ortamındaki reklam tıklamalarından elde edilen gelirin KDV’sinin “Google Ireland” şirketi tarafından İrlanda’da ödendiğini göstermektedir.

adsense, beyanname, ceza, davet, davetiye, gelir vergisi, geliyor, google, katma değer vergisi, kdv, kesiliyor, maliye, ödeniyor mu, ödenmiyor, vergi, vergi dairesi, youtube, youtuber