Kanamalarda İlk Yardım

Kanamalarda İlk Yardım

İnsan vücudunda damar bütünlüğünün bozulması ile birlikte damarlardaki kanın vücudun içerisine ve dışarısına akması durumuna kanama adı verilmektedir. Vücutta oluşan kanamalar iç kanamalar ve dış kanamalar olarak iki kısma ayrılmaktadır. Dış kanama, görüntü açısından insanları korkutsa da iç kanama genellikle dış kanamadan daha tehlikelidir.

Kanamalarda İlk Yardım

Kanamanın durumu dindirilebilecek şekilde değil ise mutlaka 112 acil aranmalıdır veya hasta yürüyebilir şekilde ise hemen hastaneye götürülmelidir. Kan kaybı, istenmeyen sonuçlara sebep olabilecek bir durumdur. Kanamalarda aşağıdaki ilk yardım yöntemleri uygulanabilir:

 • Kanama olan kısma temiz bir bez ile baskı uygulanır
 • Yara bandaj ile sarılır
 • Kanayan yer yukarıya doğru kaldırılır
 • Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı yapılır
 • Şok pozisyonu uygulanır
 • Kanayan bölge dışında yaralının üzeri örtülür
 • Kanama çoksa, iki dakikada bir hastanın yaşam bulguları değerlendirilir
 • Eğer bu uygulamalara rağmen kanama dinmiyorsa, hasta mutlaka hızlı bir şekilde hastaneye sevk edilmelidir.

Vücuttaki Basınç Noktaları

Atardamar kanamaların kan yüksek basınç ile fışkırır. Bu kanamalarda, atardamarın kanadığı yer ile bu atardamarın basınç noktasına da baskı yapılmalıdır. Vücutta, aşağıdaki şekilde 6 adet atardamar baskı noktası bulunmaktadır:

 1. Boyun: Boyun atardamarı (şah damarı)
 2. Köprücük kemiğinin üzeri : Kol atardamarı
 3. Koltukaltı : Kol atardamarı
 4. Kolun üst bölümü : Kol atardamarı
 5. Kasık : Bacak atardamarı
 6. Uyluk : Bacak atardamarı

Vücut Kesiklerinde Tehlikeli Bölgeler

Vücudun bazı bölgelerinde kanama olması hayati açıdan yüksek risk taşımaktadır. Bu noktalar; boyun atar damarları (şah damarı), kesiğin iç organlara ulaşması, el, ayak gibi vücut bölgelerindeki kopmalardır. Bu bölgelerdeki kanamalar kan basıncına göre genellikle fışkırır tarzda görünmektedir. Bu sebeple bu bölgelerde oluşan yaralanmalar, kısa sürede hayati düzeyde kan kayıplarına sebep olmaktadır.

Hastalara bu süreçte turnike uygulaması yapılabilir. Turnike uygulaması yapıldıktan sonra hala kan fışkırmaya devam ediyorsa, hastayı hastaneye yetiştirmek için acele etmek gerekmektedir. Kanama yapan uzuvda kopma mevcut ise, hastaneye giderken bu uzuv da mutlaka hasta ile birlikte hastaneye götürülmelidir.

Scroll to Top