Korkudan Öd Patlar mı?

Korkulduğunda Öd Patlaması Gerçekten Olur Mu?

Türkçede kullanılmakta olan kimi deyimler ve atasözleri çok daha ince bir dil kullanımına olanak sağladığı gibi zaman zaman yanlış anlaşılmaların da önünü açan bir yapıda bulunmaktadır. Bunlardan biri de insanın çok korktuğu zamanlarda hissettiği duyguyu ifade ettiği ödüm patladı sözüdür. Vücutta yer alan ve çoğu insanın safra kesesi olarak da bildiği öd kesesinin insanın korkusunun şiddetine göre patlayıp patlamayacağına geçmeden önce safranın tam olarak ne olduğunu öğrenmek gerekir.

Korkudan Öd Patlar mı?

Karaciğer tarafından salgılanan, acı, yeşil ve sarı renklerinin tonlarının karışımından oluşan bir yapıdaki bu sıvı, tüm insanlarda ve pek çok hayvanda bulunan bir sıvıdır. Safra kesesi olarak bilinen organ içerisine yerleşmiş olan bu sıvının vücuda yayılması ya da öd patlaması adı verilecek şekilde bu sıvının keseden çıkması, insan sağlığı açısından tehlikeli sonuçlara yol açabilmektedir.

Karaciğer ve Öd Kesesi

Korku ile Öd Arasındaki İlişki Nereden Geliyor?

Gerçek anlamında kullanılmıyor olsa bile Türkçede kullanılan sözlerin, deyimlerin, kelime gruplarının çoğunlukla ifade edilmek istenen durumla belirli bir gerçeklik noktasında ilişkisi bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara bakıldığında öd ile korku arasında bir ilişki bulunmasına rağmen korkudan dolayı ödün patlamasının mümkün olmadığı kesin bir şekilde ortaya konmuştur. Safra ya da öd kesesinin olumsuz olarak etkilendiği reaksiyonlara bakıldığında bu reaksiyonların insanların yaşayabildiği

  • Başarısız olma,
  • Hata yapma,
  • Özgüvenini kaybetme

gibi durumlar sonrasında meydana geldiği tespit edilmiştir. Buradaki temel bağlantı kişinin benzer durumlarla karşılaşması halinde sindirim sisteminde yaşanan problemler olmasıdır. Bu tür durumlarla karşılaşmış olan kişilerin sindirim sistemlerine daha fazla safra gönderiliyor olması ve bunu takip eden gaz sıkışmaları ile kasılmalar, bu sözün nereden çıktığına dair bir fikir vermektedir.

Korku ile Öd Arasındaki İlişki Eski Zamanlardan Beri Biliniyor!

Modern zamanda yapılmış olan araştırmalar sonucunda artık bilimin kesin bir şekilde tüm kanıtları ile ortaya koyabildiği korku ile safra kesesi içinde yaşanan problemlerin çok eski zamanlardan beri bilindiği de ortaya çıkarılmıştır. Hatta pek çok kaynak tarafından tıbbın kurucusu kabul edilen Hipokrat tarafından bile bu bilgiye sahip olunduğu düşünülmektedir.

Bu konuyla alakalı olarak ulaşılan en önemli delil eski zamanlarda safra kesesi ile psikolojik sorunlar arasında bağ kurulması olmaktadır. Bu zamana ait en önemli bulgu ise melankoli kelimesinin kara safra anlamına gelen Latince melaina khole sözcüğünden türemiş olmasıdır.

Tüm bunlara bakıldığında korkmakla ödün patlamasının mümkün olmadığı ancak fazla öd salgılanması ile birlikte çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkabileceği bilinmelidir.

Scroll to Top