Kuduz ve Kuduz Aşısı

Kuduz ve Aşısı Hakkında

Kuduz, Çiğ Et ve Sütten Bulaşabilir

Hasta bir hayvan tarafından ısırılma sonucu bulaşan kuduz, daha çok çakal, yarasa gibi vahşi memeliler ile aşılama yapılmamış köpek, inek, kedi gibi evcil memeliler arasında görülen viral bir hastalıktır. Balık, böcek, kertenkele, kuş, tavşan gibi hayvanlar ile fare ve sincap gibi kemirgenler virüsün bulaşmasına neden olmamaktadır.

Hastalığın ilk evresi başlangıç dönem, ikinci evresi saldırgan dönem ve son evresi de felç dönemi olarak tanımlanmaktadır. Yarasa dışında enfeksiyon bulaşan tüm hayvanlar belirtilerin ortaya çıkmasından sonra bir hafta içerisinde ölmektedir. Virüsün bulaştırılma süresi hayvanlar arasında değişmektedir.

Kuduz genellikle hayvanlar arasında görülen bir hastalık olmakla birlikte, enfeksiyonun farklı yollarla insanlara geçmesi söz konusu olabilmektedir:

  • Enfeksiyon taşıyıcısı bir hayvan tarafından yaralanma veya ısırılma,
  • Hasta bir hayvanın salyasının veya salyasının bulaştığı bir eşyasının derinin deforme olmuş bir kısmına, ağız, burun veya göze teması,
  • Çiğ olarak hasta hayvanın eti veya sütünün tüketilmesi,
  • Kuduz hastalığına yakalanan bir kişi ile yakından temas edilmesi.

Riskli Mesleklerde Temastan Önce Aşı Koruması

Kuduz virüsü taşıma ihtimali olan hayvanlarla sık temas eden veteriner hekim, enfeksiyon hastalıkları ile ilgilenen laboratuvar çalışanları, barınak personeli gibi yüksek risk altında çalışan kişilere hastalık bulaşmadan önce aşılama önerilmektedir. Kuduzun yaygın olduğu ve hayvanlarla yakın temas edilmesi gerekecek bir amaçla yabancı ülkelere yapılacak seyahatlerin öncesinde koruma uygulamasından yararlanmak mümkündür. Kalma süresi uzunsa ve bulunulacak alan tıbbi yardım almada zorluk yaşanacak bir bölgeyse profilaksi önerilmektedir.

Bulaşma öncesinde uygulanan aşılar, ilk aşılamanın ardından ikincisi 7. günde, üçüncüsü 28. günde olmak üzere üç doz halindedir. Bulaşma öncesi aşı ile koruma uygulaması ısırmanın etkisinin önlenmesini sağlamamakla birlikte, virüse temas edilmesi halinde kuduz serumu verilmesi gerekliliğini ortadan kaldırarak tedaviyi kolaylaştırmaktadır. Ayrıca önceden aşılaması yapılmış kişilere temas sonrasında uygulanacak aşının sayısında azalma olmaktadır.

Yaralanmanın Ardından Sabunla Yıkamanın Koruma Etkisi Yüksek

Olası bir kuduza maruz kalma vakasından sonra tıbbi bir gereklilik olarak koruma uygulaması yapılmalıdır. Olayla ilgili yer ve olayın oluş şekli, hayvanın cinsi, aşılı olup olmaması, olay sonrası karantina ve kuduz incelemesi işlemleri alınacak tıbbi desteği belirleyen önemli bilgilerdir.

Bu tür bir yaralanma durumunda yapılacak ilk müdahale yaralı bölgenin sabunlu su ile yıkanması ve ardından en kısa sürede tıbbi destek alınmasıdır. Sabunla temizlenen yaralı bölgeye kuduz serumu uygulanmakta ve ardından aşılama yapılmaktadır. Kullanılan hücre kültürü aşılarının uygulama kolaylığının yanında bağışıklık kazandırma gücü yüksektir ve nörolojik yan etkiler oluşturmamaktadır.

Scroll to Top