Schengen Vizesi – Cascade Kuralı Nedir?

Schengen vizelerinde “Cascade Kuralı” veya “Cascade Sistemi” olarak geçen, Türkçe’ye “Kademeli Sistem” olarak çevirebileceğimiz kurallar (daha doğrusu tavsiyeler) sistemi, başvurucuların önceki vize deneyimlerine dayanarak birden fazla girişli vizelerin verilmesini amaçlar.

Bu sistem aşağıdaki üç farklı durumda uygulanır:

1) Son iki yılda üç adet tek girişli vize alıp kullanmışsa (dördüncü başvuru tarihi baz alınarak) bir yıllık çoklu girişli vize verilir.

2) Geçen iki yıl içinde bir yıllık çoklu girişli vize alıp kullanmışsa (dördüncü başvuru tarihi baz alınarak) iki yıllık çoklu girişli vize verilir.

3) Geçen üç yıl içinde iki yıllık çoklu girişli vize alıp kullanmışsa (dördüncü başvuru tarihi baz alınarak) beş yıllık çoklu girişli vize verilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar:

  • Bu basamaklar birbirini gerektirmez. Yani iki yıl içinde üç vize alıp kullanmamış olsa bile, bir yıllık vizeyi kullanan kişi yine de iki yıllık vize alabilir.
  • Üye ülkelerin konsoloslukları kendi bölgelerindeki şartlara göre bu kuralları biraz daha esnek veya katı şekilde uygulayabilir. Bu uygulamaların AB Komisyonu tarafından onaylanması gerekir.
  • Kişinin vize şartlarını ileride karşılayamayacağı düşünülüyorsa (iş sözleşmesinin bitmesi, oturum izninin dolması gibi) verilecek vize süresi kısaltılabilir.

“Cascade Sistemi” ile ilgili resmi içeriğe, Yunanistan Dış İşleri Bakanlığı’nın web sayfasında yer alan Handbook for the Processing of Visa Applications and the Modification of Issued Visas (Visa Code Handbook I) kitapçığının 8.4.3.1 “Cascade system” başlığı altından ulaşılabilir (arşiv bağlantısı).

Birçok kaynakta, yukarıda bahsedilen Cascade Sistemi’nin zorunlu tutulan değil, tavsiye edilen kurallar bütünü olduğu ifade edilmektedir.

Scroll to Top