Koç Burcu

Koç Burcu

Hareketli ve Asi Koçlar

21 Mart ile 20 Nisan tarihleri arasında doğarak dünyaya gelen kişiler koç burcuna tabidirler ve çok farklı hususiyetleri de beraberinde getirmektedirler. Bu burcun kişilerinin yıldızı Merih iken kendisine dost burçları ise ikizlerdir. Buna mukabil koç burçlarının düşman burcu ise yengeç burcu kişilerdir.

Koç burcu mensuplarının en karakteristik özelliği disiplinden uzak ve asi yapılarıdır ki bir baskı altına girmekten son derece rahatsız olurlar. Özellikle kendilerine veya çevrelerindekilere yapılan haksızlıklar karşısında anında reaksiyon göstererek tepki verirler. Bir kişinin boyunduruğu veya emri altına girmek koç burçları için oldukça zordur. Hareketli bir çocukluk geçiren koç burçları gençlik ve ergenlik yıllarında ise oldukça aktif bir yapıya bürünürler ve yaşları ilerledikçe nispeten daha sakin bir görünüme bürünürler. Bu burcun en belirgin özelliklerinden olan hareketlilik tüm ömür boyu sürer ve bu durum koç burçlarını oldukça çalışkan bir yapıya büründürür.

Aynı zamanda burcun fıtri yapısından kaynaklanan bir inatçılık vardır ki; bu zaman zaman sorunlar oluştursa da bir başarısızlık veya zorluk karşısında sabra dönüşerek koç burçlarını pes etmez ve istediğini elde eden kararlı birisi haline getirir. Bununla birlikte idrak kabiliyeti çok yüksek ve hızlı olan koç burçları, insanlara karşı müşfik ve cömerttirler. İnsan ilişkilerinde başarılı olan bu burç mensupları ikiyüzlü ve ikircikli kimselerden haz etmezler.

Bu burcun kadınları da erkekleri gibi cesur ve gözü pek olurlar ki çok büyük sorumlulukların dahi altına girmekten ve risk almaktan çekinmezler. Aşk konusunda ise son derece fedakâr olan koç burçları fıtratlarının gereği ortaya çıkan çalışkanlıklarından dolayı genellikle yaptıkları işlerde başarılı olup kariyer yaparlar. Bu burcun en büyük sıkıntısı ise sabırsız olması ve bunun sonucu olarak bazen kendilerinin işlerini bozuyor olmalarıdır.

Koç Burcu İhtiraslıdır

Merih yıldızı koç burcu mensuplarının yıldızı olmakla birlikte en baskın özelliği ihtiras ve inattır ki; bu burcun mensuplarında öne çıkmaktadır. Bununla birlikte kahramanlık, öfke, zevke düşkünlük, başarı da bu yıldızın yüklediği karakterler arasında bulunmaktadır. Bu ana özellikler bir araya geldiğinde irade ön plana çıkar. Koç burcundan birçok büyük asker çıkmıştır. Merih yıldızının tesirinde olanlarda belirgin yüz hatları, kaslı ve köşeli bir yüz yapısı, kırmızı ve sağlıklı bir görünüm bulunmaktadır. Bakışları çok sert olan koç burçları, oldukça sıhhatli küçük bir baş ve yüksek bir alın ile dikkat çekici bir yapıya sahiptirler. Buna mukabil kısa bir boyun yapısına eşlik eden geniş omuzlar, kaslı ve öne çıkık göğüs yapısı, bu burç sahiplerine heybet vermektedir. Kuvvetli bir ses tonunun eşlik ettiği sağlam bir vücut ile oldukça hareketli ve atik tiplerdir. Yemek yemeyi seven bu burç insanı kuvvetli bir bünyeye sahiptir.

Koç Burcunun Ahlaki Özellikleri

Bu burcun insanlarında iki zıt kutup, iyilik ve kötülük de en uç noktalarda yaşanır. Koç burcu insanı, kavgaya da aşka da oldukça düşkündür, buna ek olarak cesur ve sadakatli bir âşıktır. Bununla birlikte çok kıskanç olan koç burçları, ihaneti asla unutmazlar. Çocuklarına düşkün olan bu burç insanları oldukça da ihtiraslıdırlar ve zaman zaman kumar gibi oyunların müptelası olabilirler. Bazı durumlarda sadakat ile çapkınlık arasında kalan koç burçları genel olarak ailesine bağlı kişilerdir.

Scroll to Top