Balık Burcu

Güneş bu burca 20 Şubat tarihinde girip 20 Mart tarihine kadar kalır. Bu burcun tabiatı sudur. Dost burcu Boğa, düşman burcu İkizler’dir. Bu burcun yıldızı Müşteri’dir.

Bu burcun tesiri altında doğanlar başkalarının tesiri altında kalan kişilerdir. Onlara tesir etmek, istediğiniz yola sevk etmek, noktayı nazarınızı kabul ettirmek çok kolaydır. Bunun için biraz tatlı dil ile hareket etmek kifayet eder. Fazlaca hassastırlar. Bundan dolayı hissi şeylere pek ziyade kıymet verirler. Bir insana inanıp bağlandılar mı bir daha ondan kolay kolay ayrılmazlar. Uysallık, misafirperverlik başlıca meziyetlerini teşkil eder. Mizaçları biraz kaprislidir. Akıllarına eseni yapmaktan nefislerini güç alıkoyarlar. Bazen karşılarındaki iyilik edenleri kaba ve sert hareketleriyle şaşırtırlar. Para hususunda müthiş şansları vardır. Hangi işe atılsalar muhakkak surette kazanırlar. Hatta bazen yanlış hareket bile yaparlar. Eğer o iş paraya dayanıyorsa yine netice kendi lehlerine olur. Bazen şanslarına güvenip fazla müsriflik yaparlar. İşte o zaman kolaylıkla kazanmış oldukları parayı yine büyük bir kolaylıkla ellerinden çıkarırlar. Sık sık aşık olurlar. Her defasında bu defa hakiki aşkı buldum diye sevinirler. Büyük bir imanla buna inanıp bağlanırlar fakat yeni bir aşka başlayınca veya rastlayınca eskisini hemen unuturlar. Yalnız hayatta bir kere samimi ve ciddi bir aşkla karşılaştılar mı bunu ebediyete kadar sürdürürler.

Karşısına Koç burcundan bir kadın veya erkek çıkarsa o zaman mesut bir yuva kurabilirler.

Jupiter (Müşteri) yıldızının evsafı mümevvizesi

Bu yıldızın tesiri altında doğan kimselerin dokuları etli, görünüşleri sıhhatli, kanlı, canlı olurlar.

Yüzü yuvarlak, gövdesi geniş, göğüsleri iri, kafatası mütenasip, alınlarında iki çıkık şakak kemiği vardır. Gülümseyen gözler, orta uzunlukta etli burun, kapalı büyükçe bir ağız, koyu kırmızı dudaklar, çukurlu, yuvarlak çene, vaktinden evvel saçsız baş, ablak bir yüz, ağır ve sevimli bir ses, vakurane duran bir baş, cüsseli ve kuvvetli, omuzlar geniş, saçlar açık kestane renginde, sakal kumral ve dalgalı olur. Dişleri güzeldir. Öndeki iki dişi enli olur. Gözleri güleç ve nemnaktır. Renk pembe ve beyazdır.

Ahlakları

Zevkperesttirler. Obur olurlar. Endişe ve kederin ne olduğunu bilmezler. Pek genç yaşlarında şişmanlamaya başlarlar. Güler yüzlü ve şen tabiatlıdırlar. Çok konuşurlar. Sevimlidirler, kadınlara taparlar. Kahkaha ile gülerler. Alaycıdırlar. Harisi ikbaldir, sulhçu, dinç, taassubu diniyyeye maliktir; intizamperver, çalışkandır. Kendisini herkese sevdirmesini bilir. Sözü dinlenir ve tutulur. Amirliği sever. Munistir, iyilik yapmaktan hoşlanır, insaniyetperver, kerim tabiatlı, saffeti kalp -sahibi, zeki, hür düşünür, hürriyeti sever, tedbirli bir insandır. Müşteri yıldızına mensup olanlar her şeyi iyi gören kimselerdir. Ahbap canlısıdırlar. Ahlaka ehemmiyet vermekle beraber şehvetlerinin kurbanıdırlar. Bununla beraber şehvetleri mutedildir, samimi olurlar. Kanunlara, kaidelere, usullere, prensiplere riayet ederler. Dostlarına karşı vefakar olurlar. Aile canlısıdırlar. Bazen atak olurlar. İcabında yalan da söyleyebilirler. Yemeği, içtimaları, şan ve şerefi severler. Aşkta erkek Müşteri tipler kadınlara karşı cemilekârlıkta bulunmayı, onlarla düşüp kalkmayı severler. Kadın Müşteriler de kuru flört düşkünüdürler. Kendilerini daima aşk içinde tasavvur ederler ve böyle olmaktan pek ziyade hoşlanırlar. Mamafih şiddetli aşklar ve ihtiraslar ika edemezler. Aşk ve muhabbetleri daima usul ve kaideler riayet ettiklerinden tehlikesizdir.

Aşklarında devamlı ve vefakârdırlar. Fakat her şeyi daima olduğundan fazla görür ve gösterirler. Zarafet ve kibarlığa büyük ehemmiyet verirler, izdivaç hayatlarında iyi bir zevç veya zevce olurlar. Daima aldanmaya ve aldatmaya muhtaçtırlar. Muhabbetleri derin değil, fakat süreklidir. Kolayca memnun ve kolayca mahzun olurlar. Fakat ekseriya mesut bir yuva kurarlar. Kendileri kıskanç olmakla beraber kıskançlıkları asla tehlikeli değildir.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Comments are closed.